Contract turism

OAMENI MULŢUMIŢI SRL-D

C.U.I. 35445729, Nr. ORC: J23/187/20.02.2016

Str. Viitorului, nr. 22-24F, Roşu/Chiajna, jud. Ilfov, 077042

+4.0727.687.136, oamenimultumiti@yahoo.com

 

CONTRACT

DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

Nr. …….. din data de ………

 

I. Părţile contractante:

I.1 OAMENI MULŢUMIŢI SRL cu sediul in loc. Roşu, com. Chiajna, str. Viitorului, nr. 22-24F, jud. Ilfov, cod postal 077042, tel: 0727.687.136 email: oamenimultumiti@gmail.com, www.oamenimultumiti.ro, cod de înregistrare fiscala 35445729, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/187/20.02.2016, titulară a Licenţei de turism nr. 736/23.01.2019, poliţa de asigurare emisa de GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A. seria IF-i nr. 2979 valabilă până la data de 31.12.2019 privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turiști, reprezentată prin Drişcu Irena-Alinda – Administrator, denumită în continuare Agenţie.

şi

I.2 Dl./dna. ………………………………………………………………… cu sediul in ………………………. ………………………………………………………., telefon ……………………………, posesoare a cărţii de identitate seria …. nr. ………………….. eliberat/eliberată de ……………………………. la data de ……………………….., CNP …………………………….., în calitate de turist.

Au convenit la încheierea prezentului contract:

II. Obiectul contractului

II.1. Îl constituie efectuarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice ………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. conform programului descris pe site-ul de internetşi eliberarea documentelor de plată.

II.2. Servicii contractate/numar de persoane:

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

II.3 Contractul se incheie în momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, aduse la cunoștință prin intermediul site-ului de internet al agenției;

Prezentarea turistului la mijlocul de transport/locația de cazare, după caz, reprezintă confirmarea luării la cunoștință și acceptarea condițiilor contractuale prevăzute în prezentul document prin semnarea unui exemplar al contractului sau prin consultarea acestuia pe site;

Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans cuprins intre 25-75% din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care turistul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 15 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. in cazul nerespectarii termenelor de plata, agentia isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

II.4 Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice.

IV. Pretul contractului

IV.1 Pretul contractului este de ………………. si se compune din costul serviciilor turistice efective si comisionul agentiei. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie turiștilor, site-ul agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

V. Drepturile si obligatiile agentiei

5.1 Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii – dupa caz, daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

5.2 in cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

-a) sa ofere turiștilor alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

-b) sa restituie turiștilor sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

5.3 Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

-a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiiilor asumate prin contract se datoreaza turiștilor;

-b) cand neindeplinirea obligatiiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turiștilor ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze contravaloarea serviciilor achizitionate;

-c) cand neindeplinirea obligatiiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil;

-d) in situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi variante de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turiștilor, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, turistul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare;

5.4. Agentia are obligatiia sa furnizeze in scris turiștilor sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul (e-mail, sms, catalogul anual cu programul excursiilor, web-site-ul de internet etc.), urmatoarele informatii:

-a) ora si locul plecarii, obiectivele de pe traseu, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

-b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon, adrese e-mail de contact sau un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului;

-c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;

VI. Drepturile si obligatiile turiștilor

6.1. in cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul (daca este posibil), unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatiia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. Între turistul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate;

6.2. in cazul excursiilor in Romania, turistul are obligatiia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, comunicate prin catalogul anual cu programul excursiilor sau prin intermediul web-siteului, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a turiștilor. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera;

6.3. Turistul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii, survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau orice alt mijloc de proba. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.

6.4. in cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turiștilor in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist.

6.5. Daca turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului.

6.6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la agentie.

6.7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate;

6.8. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turiștilor este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatiia de a indeplini toate cerintele legale. in cazul in care turistul nu isi respecta obligatiia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina agentiei (de ex. in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei

6.9. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).

6.10. in cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

6.11. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

6.12. Turistul are obligatiia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta;

6.13. Turistul se angajează să respecte reguluile minme de siguranță și condițiile de călătorie cu mijlocul de transport auto și va lua la cunoștință regulamentul sub semnătură;

6.14. În cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatiia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VII. Renuntari, penalizari, despagubiri

7.1. in cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu 15 zile calendaristice inainte de data plecarii si nu opteaza pentru transferul sumelor catre un alt pachet turistic din oferta agentiei;

b) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in interval mai mic de 6 zile calendaristice inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la plecare.

7.2. Conditiile de anulare/penalizare indicate la articolul anterior sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat/confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare. Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

7.3. in cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu achita in termenul comunicat, ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turiștilor cu retinerea penalizarilor in contract.

7.4. Penalizarile pentru neprezentare la locul de plecare se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

7.5. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

7.6. Toate sumele mentionate la pct. 7.1 si 7.4 din prezentul contract, se vor retine de catre agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VIII. Reclamatii

8.1. in cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatiia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale agentiei:

Telefon: +4.0727.687.136, e-mail: oamenimultumiti@gmail.com

8.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. in cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turiștilor despagubirile care i se cuvin, dupa caz.

IX. Asigurari

9.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei, la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A cu sediul in Bucuresti Str. Emil Garleanu nr 11 Bl. A8 Sc. 2 Ap. 49, Sector 3, tel +4 021.321.74.28 4 021.326.46.44; +4 021.326.00.53, fax +4 021.320.20.16. Polita de asigurare seria IF-i nr.2979, valabila pana la data de 31.12.2019.

9.2. Condițiile privind asigurarea prin polița Agenției sunt in conformitate cu legislația in vigoare (Ordinul ministrului turismului nr. 235/2001- privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism).

9.3. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare

9.4. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje sau a unui contract de asigurare pentru servicii medicale.

X. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

10.1. ofertele agentiei puse la dispozitia turiștilor, in format tiparit sau pe suport electronic, catalogul anual cu programul excursiilor, sau, dupa caz un bilet de excursie.

XI. Dispozitii Finale

11.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata.

11.3. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta agentiei de turism.

11.4. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

11.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Agentia de turism:

OAMENI MULTUMITI SRL

Sediul com. Chiajna, str. Viitorului, nr. 22-24F, jud. Ilfov

Administrator: Driscu Irena-Alinda

Semnatura/Stampila ___________________________________

Turist:

Nume si prenume: …………………………………………………….

Semnatura ___________________________________________

XII. Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1 Prin prezenta Notă, agenția, vă informează că în conformitate cu prevederile legale Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (”GDPR”) în vigoare colectează și prelucrează date cu caracter personal.

12.2 Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate: Nume, prenume, CNP / Cod de identificare fiscală, serie și număr carte de identitate, adresa, număr de telefon, Informații bancare-IBAN, semnătură (olografa sau în format digital), adresa de e-mail și fotografiile realizate în timpul excursiilor.

12.3 În cazul persoanelor care furnizează date cu caracter personal aferente altor persoane care sunt parte în contractul, acestea își asumă responsabilitatea transmiterii conținutului prezentului document și au obținut acordul acestora (inclusiv al titularului răspunderii părintești asupra minorilor cu vârsta sub 16 ani nominalizați în lista anexate contractului.

12.4 Scopurile prelucrării datelor personale de către Agenție:

12.4.1 în scopul executării activității turistice (ofertare și emitere contracte, emiterea anexei pentru transportator, emiterea facturilor și a chitanțelor, monitorizarea încărcării mijlocului de transport, a spațiilor de cazare și a distribuției în scopul servicii meselor, soluționarea daunelor, inclusiv a daunelor către terți, recuperarea creanțelor);

12.4.2. în scopul aducerii la cunoștință a pachetelor turistice oferite de Agenție; în scopul informării dumneavoastră privind calificarea pentru și acordarea de beneficii de loialitate, îmbunătățirii calității serviciilor și produselor oferite, în scop statistic inclusiv analiza tendințelor, furnizarea serviciilor de planificare, evaluarea riscurilor inclusiv costuri/ taxe asociate, în baza interesului comercial al Agenției:

12.5. Legalitatea prelucrării datelor colectate: Pentru scopul prevazut la punctul 12.4.1 de la rubrica “Scopurile prelucrării datelor personale de către agenție“, legalitatea prelucrării datelor colectate este prevăzută de art.6. pct.1 litera b din Regulamentul 679/2016 (“prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”).

12.6. Pentru scopul prevăzut la punctul 2 de la rubrica “Scopurile prelucrării datelor personale de către agenție“, legalitatea prelucrării datelor colectate este prevazuta de art.6. pct.1 litera f din Regulamentul 679/2016 (”prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță”) în baza interesului comercial al Agenției.

12.7. Destinatarii sau categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate: Autoritățile statului (inclusiv instanțe de judecată, executori judecătorești, autorități fiscale, poliție, poliția de frontieră, autorități vamale) și orice operator economic din domeniul turismului în legătură cu pachetul turistic contactat; transportator, hotel, restaurant, administrator de obiectiv turistic, administrare a daunelor; furnizori de servicii externalizate prestate în beneficiul Asigurătorului și după caz; intermediarii în asigurări (brokeri, agenti persoane fizice autorizate etc.) / alte societăți de asigurare partenere.

12.8. Transferul datelor personale către o țară terță sau o organizație internațională: În scopurile enunțate mai sus, agenția poate transmite datele dumneavoastra cu caracter personal către alți operatori în domeniul turismului (hotel, administrator de obiectiv turistic) din sau din afara Uniunii Europene, caz în care, vom lua măsurile necesare pentru asigurarea respectări stricte a art.45 alin.1, art.46 alin.1 și 2 sau, după caz, a art.49 alin.1 din Regulamentul UE 679/2016.

12.9. Păstrarea datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioada de maxim 1 an, în cazul în care clientul nu achiziționează un pachet turistic oferit de agenție respectiv, pe o perioadă de 10 ani pentru celelalte situații. Perioada păstrării este în relație directă cu îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau pentru îndeplinirea unor obligații legale din domeniul activității desfășurate de agenție sau a oricăror alte obligații legale (arhivare etc.). În cazul unor litigii, datele vor fi păstrate pentru perioada necesară finalizării litigiului. In cazul prelucrarii datelor în scopul aducerii la cunoștință altor produse și servicii conexe comercializate agenție, datele vor fi păstrate pe perioadă derulării campaniilor de informare la care se adaugă o perioadă suplimentară de 30 zile.

12.10. Drepturi privind datele personale: dreptul de acces la propriile date personale; dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele nu mai sunt actuale, inexacte sau incomplete; dreptul de a solicita ștergerea datelor, daca nu mai sunt necesare scopului si dacă nu există alte cerințe legale, de executare a unui contract sau interes legitim ce pot fi invocate; dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în condițiile prevăzute de lege; dreptul de a vă opune prelucrării, în condițiile legii; dreptul de a formula o plângere, la agenție și/sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri; dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale indicat de dumneavoastră.

12.11. În vederea exercitării acestor drepturi sau pentru informații suplimentare, vă puteți adresa societății noastre astfel: prin e-mail: oamenimultumiti@gmail.com.

Responsabilul pentru Protecția Datelor poate fi contactat la aceeași adresa de email; prin poștă la adresa menționată la punctul I.

12.12. De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Am luat la cunoștință de informațiile furnizate în prezenta Nota de informare: NUME, PRENUME: …………………………………………………………………. *

Telefon:_____________________ e-mail:_______________________________ Semnătură_________________Data_________________

*In cazul în care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, părintele sau tutorele semnează prezentul document.

*In cazul în care comunic (și) datele cu caracter personal ale altei persoane, mă oblig să transmit Nota de Informare persoanei respective.